Davranış kurallarının amacı çocukları herhangi bir zarardan korumaktır. Uygun kriterler koyulduğunda çalışanlar da sahte iddialardan korunmaktadırlar.

Bu belge, sorgulama ve cezalandırma ile sonuçlanabilecek her türlü uygunsuz davranışa açıklık getirmektedir. Buna ek olarak bu davranış kuralları yetişkinlerin çocuklarla birlikte iken uyması gereken kuralları da içerir.

Prensip; kurum personelinin, ortakların ve ilgililerin kötü uygulama veya istismara yol açma potansiyeli taşıyan davranışlardan kaçınmalarına dayanır. Ayrıca karşılaşılabilecek fiili veya potansiyel kural ihlallerine yönelik bir şeffaflık kültürü oluşturulmasını hedefler.

Bu kurallar, Çocuk Koruma İlkeleri ve Bir Dünya Çocuk Derneği’nin Çocuk Koruma İlkeleri referans alınarak geliştirilmiştir. Bu  ilkeler, bu belgenin herhangi bir hükmünün ihlal edilmesi üzerine harekete geçilirken referans olarak gösterilebilir.

Çocuk Koruma İlkeleri

Bu ilkeler ortak değerleri, prensipleri ve inançları belirler ve çocukları korumaya yönelik bağlılığımızı yerine getirmede atılacak adımları açıklar.

Bir Dünya Çocuk değerleri, prensipleri ve inançları

 • Çocuk istismarının her çeşidi, çocuk haklarının istismarıdır.
 • Tüm çocuklar istismar ve sömürüden korunma konusunda eşit haklara sahiptir.
 • Tüm çocukların durumu, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde (UNCRC) belirtilen hakların desteklenmesi yoluyla geliştirilmelidir. Bu, istismar ve sömürüden korunma hakkını da içerir.
 • Çocuk istismarı asla kabul edilemez.
 • Hizmet sunduğumuz/ birlikte çalıştığımız çocukları korumayı taahhüt ediyoruz.
 • Ortaklar aracılığıyla çalışırken, onların da programlarında çocuklar için asgari koruma standartlarını karşılama sorumluluğu bulunmaktadır.

Yapacaklarımız

Bir Dünya Çocuk, aşağıdaki yöntemlerle çocukları istismardan koruma taahhüdünü yerine getirmek için çalışır:

 • Farkındalık: Tüm personelin ve diğerlerinin çocuk istismarı ve çocuklara yönelik risklerden haberdar olmalarını sağlayacağız.
 • Önleme: Farkındalık ve iyi çocuk koruma çalışmaları yoluyla, personelin ve diğerlerinin çocuklara yönelik riskleri en aza indirmelerini sağlayacağız.
 • Raporlama: Çalışanların ve diğerlerinin çocukların güvenliği ile ilgili kaygılar ortaya çıktığında hangi adımların atılacağını açıkça bilmelerini sağlayacağız
 • Müdahale: Olası bir istismarla ilgili endişelerin ortaya çıkması durumunda çocukları desteklemek ve korumak için eyleme geçilmesini sağlayacağız.

Uygun davranış standartları

HER ZAMAN:

 • Çocuğun hak ve sorumluluklarının farkında olmasını sağlamalısınız.
 • Merkezlerde içinde bulunduğunuz topluma uygun kılık kıyafet kurallarına uymalısınız.
 • Çocuğun her zaman güvenli olduğundan ve asla gözetimsiz bırakılmadığından emin olmalısınız.
 • Bir çocukla yalnız çalışmaktan kaçınmalı ve çalışmanızı o sırada en az iki yetişkinin hazır olacağı şekilde planlamalısınız. Tek başına çalışmak kaçınılmazsa, diğer yetişkinlerin hem sizi hem de çocuğu görebileceği bir yere/çalışma alanına gitmelisiniz.
 • Çocukla uygunsuz fiziksel temastan kaçınmalısınız.
 • Bir çocukla yalnız başınıza aşırı zaman geçirmekten kaçınmalısınız.
 • Çocukları evinize götürmekten kaçınmalısınız.
 • Uygun davranmalısınız; çocukların yanındayken konuşmalarınızı denetlemeli, yetişkin şakalarından veya rahatsızlık veren ya da incitici yorumlardan kaçınmalısınız.
 • Çocuklara yönelik yerel normlara ve davranış standartlarına karşı duyarlı olmalısınız.
 • Çocukların söylediklerini dinlemeli ve uygun şekilde cevap vermelisiniz.
 • Tüm katılımcıların yaş aralıklarını ve yeteneklerini kapsadıklarından emin olmak için etkinlikleri önceden planlamalısınız. Etkinlik yöneticisi yaş, cinsiyet, etkinliğin mahiyeti ve bireylerin özel ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.
 • Risk oluşturabilecek durumların farkında olmalı ve bunları yönetmelisiniz.
 • Bir Dünya Çocuk Derneği’nin endişe uyandıran durum ve olayları raporlama süreçlerine hakim olmalı ve konuyla ilgili sorumlu kişi ile nasıl iletişime geçeceğinizi bilmelisiniz.
 • Bakımınızdaki bir çocuğun refahıyla ilgili endişelerinizi yöneticinize veya konuyla ilgili sorumlu kişiye derhal bildirmelisiniz. Kaygılarınız ister çocuğun iddialarına ister kendi şüphelerinize dayansın bunu yapmalısınız.
 • Gizliliği korumalısınız.

Uygunsuz davranışlar

ASLA:

 • Çocuklara vurmamalı, fiziksel olarak saldırmamalı ya da onları fiziksel/sözlü olarak istismar etmemelisiniz.
 • Çocuklarla fiziksel/cinsel ilişki geliştirmemelisiniz.
 • Çocuklar ile herhangi bir şekilde istismar edici veya onları sömürücü olarak nitelendirilebilecek ilişki geliştirmemelisiniz.
 • İstismar edici olabilecek veya onları istismar riskine sokabilecek şekilde hareket etmemelisiniz.
 • Sözlerinizle veya bağırarak herhangi bir sözlü istismarda bulunmamalı, uygunsuz, saldırgan, taciz edici veya cinsel çağrışım içeren öneri ve tavsiyelerde bulunmamalısınız.
 • Uygunsuz ya da cinsel olarak kışkırtıcı sözlü ya da fiziksel davranışlarda bulunmamalısınız.
 • Giyinme, banyo yapma ya da saçlarını tarama gibi çocukların kendi kendilerine yapabilecekleri eylemleri onların yerine siz yapmamalısınız.
 • Çocuğun yasadışı, güvenli olmayan veya istismara yönelik bir davranışını kabul etmemeli veya bunlara katılmamalısınız.
 • Çocukları utandıran, küçük düşüren, aşağılayan veya hor gören davranışlar göstermemelisiniz, ayrıca herhangi bir duygusal istismar uygulamamalı, ayrımcılık yapmamalı, farklı muamele göstermemeli veya belirli çocukları diğerlerinin dışlamasını teşvik etmemelisiniz.
 • Bir çocuğun iddialarının yanısıra refahları ile ilgili endişelerinin kayıt altına alınmamasına veya bunlara kayıtsız kalınmasına izin vermemelisiniz.
 • Çocukların çıplak ya da uygunsuz görüntülerini izlemek, internetten indirmek, dağıtmak ya da kayıt için herhangi bir bilgisayar ya da elektronik cihaz bulundurmamalı (birçok ülkede -Türkiye dahil- bu hukuken suçtur), çocuk pornografisi yayılan internet sitelerine girmemeli ve izlememelisiniz
 • Çocukların fikirlerini ifade etmelerini engellememelisiniz.
 • Çocukların yanında sigara içmemelisiniz.
 • Acil bir durum söz konusu olmadıkça, çocukların resmi çalışma saatlerinde merkezden ayrılmalarına izin vermemelisiniz.
 • Bir askeri grubu desteklememelisiniz.
 • İşyerine herhangi bir silahı veya kesici alet getirmemelisiniz.

Cinsel sömürü ve istismarın önlenmesi

 • Personel, ortaklar veya yetkililer tarafından yapılan cinsel sömürü ve istismar, önemli bir suistimal sayılır ve bu nedenle, istihdamın sona erdirilmesi için neden teşkil eder.
 • Çocuklarla (18 yaşın altındaki kişiler) cinsel birliktelik , reşit olma veya erginlik yaşı veya yerel kültürdeki kabulden bağımsız olarak yasaktır. Çocuğun yaşına ilişkin yanlış anlamalar savunma olarak kabul edilmez.
 • Özü itibariyle eşit olmayan güç dinamiklerine dayandığından ve Kurumun çalışmalarının güvenilirliğini ve bütünlüğünü zayıflattığından personel ve programla ilgili olan ya da programa katılan yetişkinler arasındaki cinsel ilişkiler kesinlikle tavsiye edilmez.
 • Para veya başka çıkar (iş temin etme, yardım veya farklı hizmet sunma) karşılığı cinsel ilişki ve diğer aşağılayıcı, küçük düşürücü veya istismar edici davranış türleri yasaktır. Bu, çalıştığımız çocuklarla ilgili herhangi bir yardım değişimini de içerir.
 • Personel, ortaklar ve yetkililer cinsel istismarı ve tacizi önleyen bir ortam sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdürler.

Davranış Kurallarının İhlali

Bir Dünya Çocuk çalışanları için bu doküman istihdam/gönüllü sözleşmesiyle doğrudan bağlantılıdır.
Davranış Kurallarına uymayan herhangi bir çalışan, işten çıkarılma da dahil olmak üzere disiplin cezasına tabidir.