Göçler Çağında Çocuk Koruma Semineri

Çocuklar, küresel göç dönemlerinde çevrelerindeki büyük değişimden en çok etkilenen ve bu değişime karşı en savunmasız kesim. Erken evlilikler, çocuk işçiliği, istismar, psiko-sosyal sorunlar ve ayrımcılık, çocukların toplu yerinden edilme süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunların bir kısmı. Geçtiğimiz on yıl içerisinde yaşanan uluslararası sosyo-ekonomik dönüşüm göz önünde bulundurulduğunda, çocuk korumanın yeniden tartışmaya açılması bir gereklilik halini almıştır.

Bir Dünya Çocuk olarak her çocuğun korunma hakkı olduğunun bilinciyle, çocuk korumanın farklı boyutlarını değerlendirmeye açıyoruz. Bir Dünya Çocuk Derneği, çocuk korumanın farklı yönleri üzerinde çalışan akademisyen, uzman ve politika yapıcıları düzenlediği seminerde bir araya getiriyor. Bu seminerin amacı:

  • Ev sahibi toplulukların ve geçici koruma statüsünde bulunan çocukların karşılaşabileceği olası sorunların ve geleceğe yönelik beklentilerin tespiti
  • Saha çalışmalarından ve akademik araştırmalardan öğrenilen iyi örneklerin paylaşımı
  • Çocuklar için eşitlik, onur ve çocuğun üstün yararını garantileyen çocuk haklarının savunulmasına yönelik bir platform oluşturma