Birlikte yıldızlara uzanıyoruz!

Bir Dünya Çocuk Derneği, çok uluslu ve çok kültürlü bir yapıya sahip ve kendisini çocukların ihtiyaçlarına adamış bir sivil toplum kuruluşudur.

Bir Dünya Çocuk, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocukların haklarına erişebildiği bir dünya için çalışır. Derneğin çalışmalarının temelini insan hakları ve çocuk hakları oluşturmaktadır. Bir yandan eğitim, psikolojik destek gibi doğrudan hizmetler sağlanırken bir yandan da haklara erişim konusunda savunuculuk ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

Hak temelli çalışma yürüten bir sivil toplum kuruluşu olarak Bir Dünya Çocuk’un hiçbir hükümet, grup vb. ile bir ilişkisi yoktur. Bir Dünya Çocuk, uluslararası insani yardım ilkelerini temel ilkeleri olarak kabul etmekte ve uygulamaktadır.

Bir Dünya Çocuk’un faaliyetleri, bireysel katkıların yanı sıra UNICEF, UNHCR gibi paydaşları tarafından finanse edilmektedir. Dernek, hem paydaşları tarafından ilgili projeler kapsamında hem de Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finansal ve idari olarak denetlenmektedir.

Bir Dünya Çocuk, ilk kurulduğu günden bu yana yarım milyondan fazla çocuğa doğrudan hizmet sunmuş ve her geçen gün daha fazla çocuğun hayatına dokunmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

ÇOCUKLAR İÇİN BİR ARAYA GELEN BİR GRUP HAYALPEREST