İNSANİ YARDIM TEMEL İLKELERİ

Bir Dünya Çocuk Derneği olarak faaliyetlerimizi sürdürürken, başka hiçbir çıkar gözetmeden sadece amacımıza odaklandığımızı ortaya koymak için uluslararası kabul görmüş İnsani Yardım Temel İlkeleri’ne bağlı olduğumuzu beyan ederiz. Birleşmiş Milletler OCHA ile yaptığımız bildirimlerde bu ilkelere bağlılığımızı uluslararası düzeyde de ifade ediyoruz.

İnsani yardım temel ilkeleri (Humanitarian Core Principles) insani yardım faaliyetlerini diğer amaçlarla yapılan herhangi bir faaliyetten ayırır. İnsani yardımın yapısını tanımlar. “Hayat kurtarmak ve acıları yok etmek veya azaltmak” gibi çok kritik faaliyetleri yürüten aktörlerin uyması gerekli en temel gereklilikleri belirler.

Uluslararası düzeyde şeffaf bir şekilde insani yardım faaliyetleri yürüten bütün kurumların bu ilkelere uygun hareket etmesi gereklidir.

İnsanilik: İnsanların ıstırap çektiği bir durum varsa, nerede ve nasıl olursa olsun, en korunmasızlar başta olmak üzere müdahale edilmelidir.

Yansızlık: İnsani yardım çalışmalar herhangi bir çatışma ya da ihtilafta bir yanda yer alamaz.

Tarafsızlık: İnsani yardım sağlanırken tek gözetilecek şey ihtiyaçtır, herhangi bir nedenle yardım faaliyetlerinde ayrımcılık yapılamaz.

Bağımsızlık: İnsani yardımın amaçları; politik, ekonomik, askeri veya başka amaçlardan bağımsız olmak zorundadır.