Çocuk Koruma

Bir Dünya Çocuk’un faaliyetlerinin merkezinde çocuk koruma yer almaktadır. “Çocuk Koruma” teriminden en genel deyimle; çocuklara yönelik ihmal, istismar ve şiddetin her türünü önlemeyi ve cevap vermeyi anlıyoruz.

Ancak çocuk koruma yaklaşımımız bununla sınırlı değil. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi başta olmak üzere çocukların sahip oldukları hakların da korunmasını önemsiyoruz. Çocukların kendi haklarını öğrenmelerinin de bu sürecin bir parçası olduğunu düşünüyoruz.

Temel olarak çocuk koruma programının öncelikli hedef kitlesi çeşitli nedenlerle risk altında olan çocuklar, çocuk işçilik ve erken evlilik mağduru çocuklar, göçmen çocuklar, engelli çocuklar…

Çocukların İstismardan Korunması Uygulamaları

Proje Kategorileri: Çocuk Koruma ve Türkiye'de.

Çocuk istismarı deyince akıllara genellikle doğrudan cinsel saldırı eylemleri geliyor olsa da, çocuk istismarı çocuğun duygusal, fiziksel ve cinsel olarak uğradığı her saldırıyı kapsıyor.Bir Dünya Çocuk olarak çocukların istismardan korunmasında devletin, sivil toplumun ve bireylerin farklı düzeylerde sorumluluklar taşıdığını kabul ediyoruz. Bir sivil toplum...

Psikososyal Destek Uygulamaları

Proje Kategorileri: Çocuk Koruma ve Türkiye'de.

Çeşitli nedenlerle travma altındaki çocuklara yönelik psikososyal destek programları ile çocukların duygusal olarak yeniden onarılmalarını, sorunlarla başa çıkma yöntemleri geliştirmelerini, duygularını tanımayı öğrenmelerini sağlamak için harekete geçiyoruz. Yapılandırılmış psikososyal destek programları uygulamak, bu konudaki temel önceliğimiz. Yapılandırılmış programlarda ilgili programa göre katılımcı çocuklar 8 ila 12 oturuma katılıyorlar.