Kurumsal Kapasite Geliştirme

Bir Dünya Çocuk olarak çocuk koruma ve çocuk hakları alanındaki deneyimimizi yerel, ulusal ve uluslararası kurumlara aktarmayı önemsiyoruz.

Sivil toplum örgütleri ve özel sektörün çocuk koruma alanındaki kapasitelerine; kendi birikim ve deneyimimiz ölçüsünde katkı sunuyoruz.

Seminer, Konferans ve Çalıştaylar

Proje Kategorileri: Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Türkiye'de.

Çocuk koruma alanındaki iş birliği ve deneyim paylaşımının çocuklara yönelik faaliyetlerde daha nitelikli yaklaşımların gelişmesinin en temel başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Özellikle hassas gruplara yönelik çalışmalar yürüten kurum ve bireylerin deneyimlerini, bilimsel gelişmeleri, uluslararası deneyimleri paylaşmak için seminer, konferans ve...

Özel Sektöre Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Uygulamaları

Proje Kategorileri: Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Türkiye'de.

Özel işletmelerin çalışanlarına yönelik istismarı önleme eğitimleri ve özel işletmelerin çocuk güvenliğinin temellerini anlamaları ve kendi çocuk güvenliği politikalarını oluşturmalarının ilk adımını atmalarını için temel çocuk güvenliği eğitimleri ile özel sektörün çocuk koruma alanında daha iyi uygulamalar gerçekleştirmesi için...