Sosyal Uyum

Sosyal uyum; bir toplumun bütün üyeleri arasında ayrımcılık ve dışlamayı ortadan kaldırmak, toplumun bütün üyeleri arasında bir aidiyet duygusu ve güven oluşturmayı kapsıyor.

Diğer bir deyişle; toplum içindeki her türden farklılığın ayrımcılığa neden olmasını ortadan kaldırmak, farklı kesimler arasında işbirliği, diyalog ve güven oluşmasını sağlamak sosyal uyumun temel amaçlarını oluşturuyor. Toplumdaki bir bireyin bile herhangi bir sebeple toplumdan uzaklaştırılması ve aidiyet duygusunu yitirmediği bir toplum hedefi sosyal uyum çalışmalarının temel gayesi.

Bir Dünya Çocuk, çok kültürlü ve çok uluslu bir sivil toplum kuruluşu olarak iki temel alanda sosyal uyum çalışmalarını yürütüyor.

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Sosyal Uyum Aktiviteleri

Proje Kategorileri: Sosyal Uyum ve Türkiye'de.

Bir Dünya Çocuk, çocuklarla yürüttüğü faaliyetlerin farklı sivil toplum kuruluşları tarafından da geliştirilebilmesi, farklı alanlarda ve coğrafyalarda faaliyet gösteren kurumların birbirleri arasında işbirliğinin geliştirilebilmesi amacıyla ulusal çapta faaliyet göstermesi hedeflenen sivil toplum kuruluşları arası “Sosyal Uyum Ağı” girişimine de öncülük...

Çocuklara Yönelik Sosyal Uyum Aktiviteleri

Proje Kategorileri: Sosyal Uyum ve Türkiye'de.

Türkiye’de 2012 yılından itibaren her geçen yıl artan sayıda savaş mağduru mülteci ikamet etmeye başladı. Sebebi ve sonuçları ne olursa olsun, bu mülteci krizinden en büyük yarayı çocuklar alıyor.Kendilerinin sebep olmadığı, parçası olmadığı, karar veremedikleri bir şekilde kendilerini içinde buldukları bu krizden dolayı 1,778,148 geçici koruma altındaki...