Çocukların İstismardan Korunması Uygulamaları

Proje Kategorileri: Çocuk Koruma ve Türkiye'de.

Çocuk istismarı deyince akıllara genellikle doğrudan cinsel saldırı eylemleri geliyor olsa da, çocuk istismarı çocuğun duygusal, fiziksel ve cinsel olarak uğradığı her saldırıyı kapsıyor.Bir Dünya Çocuk olarak çocukların istismardan korunmasında devletin, sivil toplumun ve bireylerin farklı düzeylerde sorumluluklar taşıdığını kabul ediyoruz. Bir sivil toplum...

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Sosyal Uyum Aktiviteleri

Proje Kategorileri: Sosyal Uyum ve Türkiye'de.

Bir Dünya Çocuk, çocuklarla yürüttüğü faaliyetlerin farklı sivil toplum kuruluşları tarafından da geliştirilebilmesi, farklı alanlarda ve coğrafyalarda faaliyet gösteren kurumların birbirleri arasında işbirliğinin geliştirilebilmesi amacıyla ulusal çapta faaliyet göstermesi hedeflenen sivil toplum kuruluşları arası “Sosyal Uyum Ağı” girişimine de öncülük...

Çocuklara Yönelik Sosyal Uyum Aktiviteleri

Proje Kategorileri: Sosyal Uyum ve Türkiye'de.

Türkiye’de 2012 yılından itibaren her geçen yıl artan sayıda savaş mağduru mülteci ikamet etmeye başladı. Sebebi ve sonuçları ne olursa olsun, bu mülteci krizinden en büyük yarayı çocuklar alıyor.Kendilerinin sebep olmadığı, parçası olmadığı, karar veremedikleri bir şekilde kendilerini içinde buldukları bu krizden dolayı 1,778,148 geçici koruma altındaki...

Seminer, Konferans ve Çalıştaylar

Proje Kategorileri: Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Türkiye'de.

Çocuk koruma alanındaki iş birliği ve deneyim paylaşımının çocuklara yönelik faaliyetlerde daha nitelikli yaklaşımların gelişmesinin en temel başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Özellikle hassas gruplara yönelik çalışmalar yürüten kurum ve bireylerin deneyimlerini, bilimsel gelişmeleri, uluslararası deneyimleri paylaşmak için seminer, konferans ve...

Psikososyal Destek Uygulamaları

Proje Kategorileri: Çocuk Koruma ve Türkiye'de.

Çeşitli nedenlerle travma altındaki çocuklara yönelik psikososyal destek programları ile çocukların duygusal olarak yeniden onarılmalarını, sorunlarla başa çıkma yöntemleri geliştirmelerini, duygularını tanımayı öğrenmelerini sağlamak için harekete geçiyoruz. Yapılandırılmış psikososyal destek programları uygulamak, bu konudaki temel önceliğimiz. Yapılandırılmış programlarda ilgili programa göre katılımcı çocuklar 8 ila 12 oturuma katılıyorlar.

Özel Sektöre Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Uygulamaları

Proje Kategorileri: Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Türkiye'de.

Özel işletmelerin çalışanlarına yönelik istismarı önleme eğitimleri ve özel işletmelerin çocuk güvenliğinin temellerini anlamaları ve kendi çocuk güvenliği politikalarını oluşturmalarının ilk adımını atmalarını için temel çocuk güvenliği eğitimleri ile özel sektörün çocuk koruma alanında daha iyi uygulamalar gerçekleştirmesi için...