Çocuk ve Yetişkinlere Yönelik Çocuk Koruma ve Topluma Kazandırma Programı

Proje Kategorileri: Dünya'da ve Koruma Projeleri.

UNICEF’in desteklediği bu kapsamlı projede 36.000 çocuk ve yetişkine savaş atıkları farkındalık eğitimi, çocuk hakları, çocuk koruma ve aile bütünlüğünün korunmasına yönelik eğitimler verilmesi hedeflenmektedir. Proje İdlip ve Halep’te altı farklı merkezde sabit ve mobil olmak üzere 70 kişilik bir ekip tarafından yürütülmektedir. Proje dahilinde Bir Dünya...

Umut Tomurcukları

Proje Kategorileri: Dünya'da ve Eğitim Projeleri.

Umut Tomurcukları Projesi; İdlip ve Halep bölgelerinde 10 okul öncesi eğitim merkezinde hizmet vermektedir. Merkezlerde 3-5 yaş arası 2000 çocuk eğitim almaktadır. Projede ayrıca 173 öğretmen ve bakım personeli istihdam edilmektedir. Katar Hayır Kurumu tarafından desteklenen projede çocukların yanı sıra haftalık farkındalık programlarıyla ailelere ve çocuk bakım personellerine eğitimler verilmektedir.

Çocukların İstismardan Korunması Uygulamaları

Proje Kategorileri: Çocuk Koruma ve Türkiye'de.

Çocuk istismarı deyince akıllara genellikle doğrudan cinsel saldırı eylemleri geliyor olsa da, çocuk istismarı çocuğun duygusal, fiziksel ve cinsel olarak uğradığı her saldırıyı kapsıyor.Bir Dünya Çocuk olarak çocukların istismardan korunmasında devletin, sivil toplumun ve bireylerin farklı düzeylerde sorumluluklar taşıdığını kabul ediyoruz. Bir sivil toplum...

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Sosyal Uyum Aktiviteleri

Proje Kategorileri: Sosyal Uyum ve Türkiye'de.

Bir Dünya Çocuk, çocuklarla yürüttüğü faaliyetlerin farklı sivil toplum kuruluşları tarafından da geliştirilebilmesi, farklı alanlarda ve coğrafyalarda faaliyet gösteren kurumların birbirleri arasında işbirliğinin geliştirilebilmesi amacıyla ulusal çapta faaliyet göstermesi hedeflenen sivil toplum kuruluşları arası “Sosyal Uyum Ağı” girişimine de öncülük...

Çocuklara Yönelik Sosyal Uyum Aktiviteleri

Proje Kategorileri: Sosyal Uyum ve Türkiye'de.

Türkiye’de 2012 yılından itibaren her geçen yıl artan sayıda savaş mağduru mülteci ikamet etmeye başladı. Sebebi ve sonuçları ne olursa olsun, bu mülteci krizinden en büyük yarayı çocuklar alıyor.Kendilerinin sebep olmadığı, parçası olmadığı, karar veremedikleri bir şekilde kendilerini içinde buldukları bu krizden dolayı 1,778,148 geçici koruma altındaki...

Seminer, Konferans ve Çalıştaylar

Proje Kategorileri: Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Türkiye'de.

Çocuk koruma alanındaki iş birliği ve deneyim paylaşımının çocuklara yönelik faaliyetlerde daha nitelikli yaklaşımların gelişmesinin en temel başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Özellikle hassas gruplara yönelik çalışmalar yürüten kurum ve bireylerin deneyimlerini, bilimsel gelişmeleri, uluslararası deneyimleri paylaşmak için seminer, konferans ve...

Psikososyal Destek Uygulamaları

Proje Kategorileri: Çocuk Koruma ve Türkiye'de.

Çeşitli nedenlerle travma altındaki çocuklara yönelik psikososyal destek programları ile çocukların duygusal olarak yeniden onarılmalarını, sorunlarla başa çıkma yöntemleri geliştirmelerini, duygularını tanımayı öğrenmelerini sağlamak için harekete geçiyoruz. Yapılandırılmış psikososyal destek programları uygulamak, bu konudaki temel önceliğimiz. Yapılandırılmış programlarda ilgili programa göre katılımcı çocuklar 8 ila 12 oturuma katılıyorlar.

Suriye’nin Kuzeyine Yönelik Toplum Temelli Koruma Girişimi

Proje Kategorileri: Dünya'da ve Koruma Projeleri.

1 Ocak 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konseyi (BMMYK) desteğiyle başlayan Toplum Temelli Koruma Projesi, Atmeh’de bir toplum merkezinin kurulmasını hedeflemiştir. Proje çerçevesinde kurulan toplum merkezi, bölgede bulunan yerinden edilmiş topluluklar ile ev sahibi topluluklara bir arada hizmet vermektedir. Merkezde, yerinden edilmiş toplulukların ve...

Çatışmadan Etkilenen Çocuklara Toplum Temelli Çocuk Koruma ve Eğitim Hizmeti

Proje Kategorileri: Dünya'da ve Koruma Projeleri.

UNICEF ve War Child Holland tarafından desteklenen proje çocuk koruma, vaka yönetimi ve savaş artıkları farkındalık eğitimleri ve kendi kendine öğrenme eğitim programlarını kapsamaktadır. 2018 yılı temmuz ayında başlayan proje Halep ve Afrin’de çatışmalardan etkilenen çocuklara yapılandırılmış psiko-sosyal destek ve okula dönüşü destekleyici eğitim materyalleri...