Çocuklara Yönelik Sosyal Uyum Aktiviteleri

Proje Kategorileri: Sosyal Uyum ve Türkiye'de.

Türkiye’de 2012 yılından itibaren her geçen yıl artan sayıda savaş mağduru mülteci ikamet etmeye başladı. Sebebi ve sonuçları ne olursa olsun, bu mülteci krizinden en büyük yarayı çocuklar alıyor.

Kendilerinin sebep olmadığı, parçası olmadığı, karar veremedikleri bir şekilde kendilerini içinde buldukları bu krizden dolayı 1,778,148 geçici koruma altındaki çocuk Türkiye’de ikamet ediyor. Çocuklara yönelik en büyük riski okula gidememek, çocuk işçiliği, çocuk evlilikleri, istismarın çeşitli biçimleri oluşturuyor. Bununla beraber çocukların ayrımcılığa ve dışlamaya uğraması sadece yeni travmalara sebep olmuyor. Aynı zamanda neden olduğu etkilerle çocukların okuldan ve toplumdan uzaklaşmasına, geleceklerinin ellerinden alınmasına da sebebiyet veriyor.

Bu nedenle, her çocuğun haklarına kavuşması amacıyla yola çıkan Bir Dünya Çocuk; farklı kültürlerden mülteci ve ev sahibi çocuklar arasında sosyal uyumu destekleyici faaliyetler gerçekleştiriyor.