Eğitim Hakkımı Saklı Tutun

Proje Kategorileri: Dünya'da ve Eğitim Projeleri.

2017 yılından bu yana devam eden ve 2019 ortalarına dek sürmesi planlanan projenin amacı çocukların eğitime geri kazandırılmasını sağlamak, her çocuk için eşit ve kaliteli eğitim imkanları sunulmasına katkıda bulunmaktadır. Proje kapsamında eğitimlerini yarıda bırakan 1,700 çocuğa ulaşılması, çocukların resmi ve gayriresmî farklı eğitim mekanizmalarına korunaklı bir biçimde erişiminin sağlanması hedeflenmektedir. UNICEF desteğiyle Halep ve İdlip bölgelerinde 4 merkezde gerçekleştirilen projede 25 uzman ve eğitmen görev yapmaktadır. Proje kapsamında eğitim kurumları ile ortaklaşa “okula dönüş” kampanyaları düzenlenmekte, düzenli olarak öğretmenlere ve çocuklara eğitim araç gereçleri temin edilmektedir.

Projede ayrıca eğitimini yarıda bırakmış çocuklara müfredatı yakalamaya yönelik destek dersleri, hızlandırılmış eğitim programı desteği, kendi kendine öğrenme programı, okuma yazma ve temel matematik gibi konularda destek programları sunulmaktadır. Proje öğretmen ve uzmanlar için iş kaynağı sağlayarak aynı zamanda gerekli eğitim materyalleri, bilgilendirme setleri ve kılavuzlarına erişim imkânı vermektedir. Öğrenciler proje kapsamında eğitici ve eğlendirici eğitim araçlarına kavuşmaktadır.