Bir Dünya Çocuk - Kendi Kendine Öğrenme - Görsel 03

Kendi Kendine Öğrenme Programı

Proje Kategorileri: Dünya'da ve Eğitim Projeleri.

UNICEF’in desteğiyle gerçekleştirilen Eğitime Dönüş Projesi İdlip bölgesinde 14 okulda 40 derslik ve 8 geçici eğitim merkezinde sürdürülmektedir. Merkezlerde eğitime destek, psiko-sosyal destek, vaka yönetimi ve çocuklar için oyuna dayalı öğretici aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Yüzde 60’ı kız çocuğu olmak üzere 2000 çocuğa ulaşmayı hedefleyen bu projemizde 80 öğretmen ve uzman görev almaktadır.

Proje kapsamında başlatılan Eğitime Dönüş Kampanyası’nda 20 gezici ekip görev yapmakta, bu ekipler kırsalda veya merkeze uzak bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşmaktadır. Proje kapsamında çocukların ilgisini çekecek broşürler, sloganlar hazırlanarak çoğaltılmış, okul ve derslikler çocuk koruma standartlarına uygun çocuk dostu olacak şekilde iyileştirilmiştir. Okullardaki derslikler ve geçici eğitim merkezlerinde bulunan çocuklara kendi kendine öğrenme setleri öğretmenler ve uzmanlar aracılığıyla ulaştırılmıştır. Projede ayrıca özel ihtiyaç sahibi çocuklar için ulaşım ve eğitim imkânı sunulmaktadır.