Özel Sektöre Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Uygulamaları

Proje Kategorileri: Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Türkiye'de.

Özel işletmelerin çalışanlarına yönelik istismarı önleme eğitimleri ve özel işletmelerin çocuk güvenliğinin temellerini anlamaları ve kendi çocuk güvenliği politikalarını oluşturmalarının ilk adımını atmalarını için temel çocuk güvenliği eğitimleri ile özel sektörün çocuk koruma alanında daha iyi uygulamalar gerçekleştirmesi için çalışıyoruz.