Seminer, Konferans ve Çalıştaylar

Proje Kategorileri: Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Türkiye'de.

Çocuk koruma alanındaki iş birliği ve deneyim paylaşımının çocuklara yönelik faaliyetlerde daha nitelikli yaklaşımların gelişmesinin en temel başlangıç noktası olduğunu düşünüyoruz. Özellikle hassas gruplara yönelik çalışmalar yürüten kurum ve bireylerin deneyimlerini, bilimsel gelişmeleri, uluslararası deneyimleri paylaşmak için seminer, konferans ve çalıştayların aktif bir parçası olmaya çalışıyor ve benzeri etkinlikleri düzenliyoruz.