Suriye’nin Kuzeyine Yönelik Toplum Temelli Koruma Girişimi

Proje Kategorileri: Dünya'da ve Koruma Projeleri.

1 Ocak 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konseyi (BMMYK) desteğiyle başlayan Toplum Temelli Koruma Projesi, Atmeh’de bir toplum merkezinin kurulmasını hedeflemiştir. Proje çerçevesinde kurulan toplum merkezi, bölgede bulunan yerinden edilmiş topluluklar ile ev sahibi topluluklara bir arada hizmet vermektedir. Merkezde, yerinden edilmiş toplulukların ve özellikle çocukların karşılaştığı koruma odaklı sorunlar konusunda genel farkındalık yaratma amaçlanmaktadır. Merkezde ayrıca konut ve emlak kanunu, yurttaşlık ve medeni hukuk ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Gezici ve sabit olmak üzere 23 uzmanın görev yaptığı merkezde yetişkinlere farklı meslek edindirme kursları sunulmaktadır. Proje 2018 yılı sonuna kadar 18.000 faydalanıcıya hizmet sunmuştur.