Toplum Temelli Çocuk Koruma ve Eğitim

Proje Kategorileri: Dünya'da ve Eğitim Projeleri.

UNICEF ve War Child Holland desteğiyle gerçekleştirilen projenin amacı eğitim dışı kalan 1400 çocuğa ve özel ihtiyaç sahibi 100 çocuğa eğitim imkânı ulaştırmaktır. Afrin ve Candaris’te 7 okulda uygulanan bu projemizde 55 öğretmen ve uzman görev yapmaktadır. Proje kapsamında UNICEF’in hazırladığı “Kendi Kendine Eğitim” setleri, kırtasiye malzemeleri ve okul çantaları öğrencilere ulaştırılmaktadır. Proje kapsamındaki okullara eğitim araç gereç desteği sunulmakta; Okula Dönüş Kampanyaları, okul ve derslik iyileştirmeleri yapılmaktadır. Projede ayrıca öğretmen, eğitim uzmanı, psiko-sosyal destek uzmanları ve danışmanlara eğitimler verilmektedir.