Umut Tomurcukları

Proje Kategorileri: Dünya'da ve Eğitim Projeleri.

ERKEN ÇOCUKLUK ve OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROJESİ

0
KADIN
0
ERKEK
0
KIZ
0
OĞLAN

Umut Tomurcukları Projesi; İdlip ve Halep bölgelerinde 10 okul öncesi eğitim merkezinde hizmet vermektedir. Merkezlerde 3-5 yaş arası 2000 çocuk eğitim almaktadır. Projede ayrıca 173 öğretmen ve bakım personeli istihdam edilmektedir. Katar Hayır Kurumu tarafından desteklenen projede çocukların yanı sıra haftalık farkındalık programlarıyla ailelere ve çocuk bakım personellerine eğitimler verilmektedir.

Halihazırda 2000 çocuğa ve 6810 aile, öğretmen ve bakım personeline (1,297 erkek and 5,513 kadın) eğitim ve hizmet sunulmuştur.

Bir Dünya Çocuk Derneği’nin amacı çocuklara korku, güvensizlik ve kayıp ortamından çıkarak güvenle oyun oynayıp eğitim alabildikleri bir ortam sunmaktır. Merkezlerimizde çocuklara oyun ve eğitimin içiçe geçtiği yaşam ve iletişim becerileri ve ilerideki eğitim hayatlarına entegrasyonu destekleyici bir program sunulmaktadır.

Projede yer alan aktiviteler:

  • Eğitim aktiviteleri: Okuma yazma, Matematik, Bilim ve İngilizce konularında temel bilgi ve beceriler sunulmaktadır. Çocukların kırtasiye ve kitap ihtiyacı merkez tarafından karşılanmaktadır.
  • Psiko-sosyal destek aktiviteleri: Merkezlerimizde çocuklara eğitimli sosyal çalışmacılar tarafından haftalık psiko-sosyal destek programları sunulmaktadır.
  • Sağlıklı beslenme programı: Çocuklara merkezde bulundukları süre içerisinde beslenme uzmanı tarafından şekillendirilen menüler çerçevesinde öğünler sunulmaktadır.
  • Ulaşım: Çocukların okula geliş gidişleri merkezlerimiz ulaşım personeli tarafından sağlanmaktadır.
  • Haftalık programlar: Aileler ve bakım personeline sosyal, psikolojik ve sağlık konuları ile ilgili haftada iki kez farkındalık eğitimi sunulmaktadır.
  • Vaka Yönetimi: Sosyal ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocuklar gerekli uzmanlara yönlendirilerek tespiti ve takibi yapılmaktadır.

Bölgedeki güvenlik sorunlarına rağmen merkezlerimiz en hassas durumdaki 2000 çocuğa hizmet sunmakta, okula devam etme, eğitime ilgi uyandırma gibi konularda başarı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra merkezlerde konusunda uzman eğitim ve bakım personeline istihdam imkânı sunulmuştur. Merkezler ayrıca okul öncesi eğitim, bakım ve çocuk koruma konularında sertifika programları sunarak, ilgili personelin geniş istihdam olanaklarına kavuşmasına aracı olmaktadır. Merkezlerde verilen farkındalık eğitimleri ailelerin ve toplumun, okul öncesi eğitimin önemi ve eğitime devam konularında bilinçlenmesine katkı sunmaktadır.