I-DEAL NEDİR?

I-DEAL, acil durumlara yönelik çocuk koruma programlarını destekleyici, uluslararası geçerliliği olan bir psiko-sosyal destek eğitim programıdır. Bir Dünya Çocuk Derneği ve War Child Holland isimli uluslararası yardım kuruluşu tarafından düzenlenen modüllerin uygulanmasından beklenen hedefler şunlardır:

 • Psiko-sosyal destek programlarının uluslararası standartlara uygun şekilde uygulanmasına yönelik gerekli araç ve yöntemlerin paylaşımı
 • Program yöneticileri / uzmanlar / eğitimcilere psiko-sosyal destek programlarını daha etkin ve katılımcı yöntemlerle uygulamalarına dair yöntemler sunma
 • Çocuklarla çalışma ve iletişim becerilerini geliştirme
 • Çocuk koruma konusunda daha kapsamlı bilgi sahibi olma

1. MODÜL: KİMLİK ve DEĞERLENDİRME

Ben kimim? Ne yapıyorum? Neye inanıyorum? Nereye aitim?
Büyürken benlik duygusu geliştirmek önemlidir.
Kimliğimiz bir birey olarak kendimize dair algımızla ve diğer insanlarla ilişkilerimizle şekillenir.Bu kişinin kişisel imajı ve kendine duyduğu saygı ile ilgilidir.

Kimlik iki yönlüdür:

 • Diğer insanlarla ilişkilerimizdeki tecrübelerimiz
 • Sosyal ortamda diğerleri tarafından tanınma ve değer görme

BEN KİMİM?

Herkes için farklılaşsa da çoğu çocuk için kimlik duygusu ergenliğin sonuna dek belki de 18-20 yaşlarına kadar olgunlaşmaz.
Kimlik geliştirme sürecinde karşılaşılan problemler şu sorunlara neden olabilir: öz saygı eksikliği, güvensiz bağlanma, depresyon, anti-sosyal davranış.
Bu modül kimlik üzerine yaratıcı egzersizlerle çocuk ve gençlerin pozitif bir benlik algısı oluşturmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bu çalışmalar boyunca çocuk ve gençler kim olduklarını tartışır, fikirlerini karşılaştırma, paylaşma ve kendilerini ifade etme imkânı bulur.
Bu Modülün hedefi:
Bölümler:
Ben Kimim?
Biz Kimiz?
Güçlü ve zayıf noktalarımız neler?
Grup olarak hedifimiz nedir?

2. MODÜL: DUYGULARLA BAŞA ÇIKABİLME

Modülün Amaçları:
Katılımcıların yapıcı bir şekilde hem kendilerinin hem de başkalarının duygularını ayırt edecek ve onlarla başa çıkabilecek yetenekler kazanması.

Bölümler:
Farklı duygular nelerdir?
Ne zaman ve nasıl tepki vermeliyiz?
Duygularla nasıl baş etmeliyiz?

3. Modül: Akran İlişkileri

Modülün Amaçları:
Çocuk ve gençlerin akranlarıyla pozitif ilişkiler geliştirebilmesi için farklı yetenekler geliştirebilmesi.

Bölümler:

 1. Akranlarım kimler?
 2. Akranlarla karşılaşılan zorlu durumlar
 3. Çatışma ile başa çıkma
 4. Arkadaşlık

Bir Dünya Çocuk; program yöneticileriyle ve uzmanları seçkin bir ortamda, alanında tanınmış uluslararası eğitimciler eşliğinde I-DEAL programı için 27-30 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen psiko-sosyal destek eğitiminde bir araya getirdi. Sanat ve müzik terapist Ali Jawad ve Psikolog Tony Suleiman’ın verdiği eğitim, uzmanlar tarafından yoğun ilgi gördü.
I-DEAL, çocuk koruma programlarını destekleyici, uluslararası geçerliliği olan bir eğitim modülüdür. War Child Holland isimli uluslararası yardım kuruluşu tarafından düzenlenip uygulanan eğitimden beklenen hedefler şunlardır:

 • Psiko-sosyal destek programlarının uluslararası standartlara uygun şekilde uygulanmasına yönelik gerekli araç ve yöntemlerin paylaşımı
 • Program yöneticileri / uzmanlar / eğitimcilere psiko-sosyal destek programlarını daha etkin ve katılımcı yöntemlerle uygulamalarına dair yöntemler sunma
 • Çocuklarla çalışma ve iletişim becerilerini geliştirme
 • Çocuk koruma konusunda daha kapsamlı bilgi sahibi olma

Uluslararası ve yerel sivil toplum örgütleri ve devlet kurumları uzmanlarının katıldığı eğitimde 35 uzman dört gün süreyle yapılandırılmış psiko-sosyal destek eğitimi aldı. Bir Dünya Çocuk, yapılandırılmış psiko-sosyal destek eğitimlerine önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir.