Misyonumuz

  • Çocukların istismarın her türünden, şiddet, ihmal, ayrımcılık ve suistimalden korunmasına katkı sunmak
  • Sorunlara kaliteli ve etkin çözümler sunarak mağduriyeti azaltmak
  • Çocukların karar alma mekanizmalarına katılımını destekleyerek gelişimlerine katkı sunmak
  • En uygun kaynaklarla çocuğun üstün yararını garanti altına alan yaratıcı ve destekleyici bir çevre için savunuculuk yapmaktır.

Vizyonumuz

Bütün çocukların, çocuğun üstün yararından doğan haklarını ve onuru elde ettikleri bir dünya yaratmak.

Şeffaflık

Faaliyetlerimizi sürdürürken, uluslararası kabul görmüş İnsanı Yardım Temelleri İlkeleri‘ne (İnsanlık, Yansızlık, Tarafsızlık ve Bağımsızlık) bağlı kalıyoruz.

BİR DÜNYA ÇOCUK

  • Çocuk koruma alanında katkı sunar
  • Mağduriyeti giderir
  • Katılımı teşvik eder
  • Çocuğun üstün yararını savunur.

ÇOCUKLAR İÇİN BİR ARAYA GELEN BİR GRUP HAYALPEREST